<<< Djurens Rätt

Medlemskommunikation, integritet och grafisk profil

Här hittar du all information du behöver om vad som gäller vid kommunikation med medlemmar i er lokalavdelning, vilka regler som finns enligt GDPR och vår grafiska profil.

Kommunikationspolicy och sociala medier

Djurens Rätt har tagit fram en kommunikationspolicy för en enhetlig kommunikation. Vi har även tagit fram riktlinjer för lokalorganisationers när...

Grafisk profil och språk och bildguide

Vid medlemskommunikation är det viktigt att följa den grafiska profilen som presenteras i vår grafiska manual. Vi på Djurens Rätt har även en sp...

GDPR

General Data Protection Regulation  , eller GDPR som lagen kallas i folkmun, är en europeisk lagstiftning som reglerar lagring av personuppgifter. E...